Bó vỉa bê tông kích thước 30x35x100, 20x20x100

Giá: Liên Hệ

Bó vỉa sử dụng làm giải phân cách 2 bên đường cho dự án cầu Nguyễn Duy Hiệu- TP Hội An và tuyến đường chính cổng vào khu công nghiệp Bắc Chu Lai
Kích thước chuẩn: 30x35x100
Sản phẩm được đúc và lắp ghép tại công trình
Mác bê tông: 300
Quý khách hàng có nhu cầu mua bó vỉa, tìm địa chỉ bó vỉa, tìm xưởng bó vỉa gần nhất, đơn vị sản xuất bó vỉa tại Núi Thành, Công ty sản xuất bó vỉa tại Núi Thành, đơn vị sản xuất bó vỉa tại Tam Kỳ, Công ty sản xuất bó vỉa tại Tam Kỳ, đơn vị sản xuất bó vỉa tại Thăng Bình, Công ty sản xuất bó vỉa tại Thăng Bình, đơn vị sản xuất bó vỉa tại Quế Sơn, Công ty sản xuất bó vỉa tại Quế Sơn, đơn vị sản xuất bó vỉa tại Duy Xuyên, Công ty sản xuất bó vỉa tại Duy Xuyên, đơn vị sản xuất bó vỉa tại Điện Bàn, Công ty sản xuất bó vỉa tại Điện Bàn, đơn vị sản xuất bó vỉa tại Đại Lộc, Công ty sản xuất bó vỉa tại Đại Lộc, đơn vị sản xuất bó vỉa tại Hội An, Công ty sản xuất bó vỉa tại Hội An, đơn vị sản xuất bó vỉa tại Phước Sơn, Công ty sản xuất bó vỉa tại Phước Sơn, đơn vị sản xuất bó vỉa tại Đà Nẵng, Công ty sản xuất bó vỉa tại Đà Nẵng, đơn vị sản xuất bó vỉa tại Huế, Công ty sản xuất bó vỉa tại Huế
Liên hệ:
Công ty TNHH MTV Hoa Tranh
02353.743999- 0949.412.225

Tấm đan chắn rác bê tông tính năng cao

Giá: Liên Hệ

Bó vỉa bê tông đúc sẵn tại Hội An, Tam Kỳ, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế

Giá: Liên Hệ