Gạch trồng cỏ gạch ốp mái taluy tại Hội An, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế

Thông tin sản phẩm:

 • Tên gọi: Gạch trồng cỏ, gạch ốp mái taluy
 • Kích thước tiêu chuẩn: 400x400x50, R130.
 • Màu sắc: Màu bê tông
 • Cường độ: Mac bê tông M200 đến M500
 • Trọng lượng: 11 kg-13 kg
 • Định mức: 6,25 viên/ mét
 • Công dụng: Gạch bê tông ốp mái taluy, gạch lát sân vườn, tường rào thông gió trang trí

  Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH MTV Hoa Tranh
  Giao hàng toàn quốc
  Liên hệ đặt hàng: 02353.743.999/ 0949.412.225

Gạch trồng cỏ, gạch ốp mái taluy tại Hội An
Gạch trồng cỏ, gạch ốp mái taluy tại Bình Định
Gạch trồng cỏ, gạch ốp mái taluy tại Quảng Ngãi
Gạch trồng cỏ, gạch ốp mái taluy tại Quảng Nam
Gạch trồng cỏ, gạch ốp mái taluy tại Huế
Gạch trồng cỏ, gạch ốp mái taluy tại Quảng Trị
Gạch trồng cỏ, gạch ốp mái taluy tại Quảng Bình
Gạch trồng cỏ, gạch ốp mái taluy tại Thanh Hóa
Gạch trồng cỏ, gạch ốp mái taluy tại Hà Tỉnh
Gạch trồng cỏ, gạch ốp mái taluy tại Quảng Bình
Gạch trồng cỏ, gạch ốp mái taluy tại Phú Yên
Gạch trồng cỏ, gạch ốp mái taluy tại Bình Thuận
Gạch trồng cỏ, gạch ốp mái taluy tại Nha Trang
Gạch trồng cỏ, gạch ốp mái taluy tại Khánh Hòa
Gạch trồng cỏ, gạch ốp mái taluy tại TP HCM
Gạch trồng cỏ, gạch ốp mái taluy tại Bình Dương