Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại xưởng

Nội dung chính

Công trình Vincom Shophouse Quảng Ngãi 2018
Công trình khách sạn tiêu biểu tại Hội An sử dụng lan can bê tông Hoa Tranh
Công trình trang trí vách ngăn và hàng rào bằng gạch lam gió/ khuôn gió